HELIOMENT
is een dienstverlener en biedt bedrijven
Project Management activiteiten aan, in de vorm van :
advies, consultancy, detachering en projecten.
HELIOMENT richt zich voornamelijk op (interim) no-nonsense
Project Management of ondersteuning hiervan.

HELIOMENT verleent diensten op het gebied van Project
Management, Technische Automatisering, (High-Tech)
Machinebouw, R&D en Ontwikkeling
en heeft veel ervaring
met Mechatronische Multidisciplinaire Projecten, waarbij
eventueel meerdere bedrijven zijn betrokken.

HELIOMENT heeft verder ruime ervaring met het (incrementeel
en iteratief) ontwikkelen van technische en industriële systemen
(o.a. real-time, embedded) en met complexe engineering
projecten (besturing), vaak met tegengestelde belangen
en vele onduidelijkheden. Orde scheppen, prioriteiten
stellen en met onzekerheden omgaan naast de hectische
zaken van alledag is dus normaal voor medewerker(s)
van HELIOMENT.

Wij werken en denken multidisciplinair en kijken naar de te
ontwikkelen systemen vanuit de besturings-optiek, omdat
software- en systeemmatig al vele technisch hoogwaardige
machines, producten en diensten zijn gerealiseerd. Eén van onze
meerwaarden in multidisciplinaire projecten is een goed inzicht in
alle benodigde expertises. Vervolgens goed kunnen oordelen over
specificaties, inhoudelijke voortgang en over de opgeleverde
resultaten.

Het spreekt ons aan om de gedachten van opdrachtgevers te
"vertalen" in werkende systemen en producten of het realiseren
van belangrijke bedrijfsdoelstellingen, waarbij wij onze
communicatieve vaardigheden kunnen benutten.

Medewerker(s) van HELIOMENT vinden het leuk om organisaties
of projecten te optimaliseren (technisch en/of business) door
menselijk te zijn en gewoon gezond verstand te gebruiken. Het
richting, inhoud en vorm geven aan activiteiten is ons op het lijf
geschreven, door een praktische en resultaat gerichte instelling.

Wij willen doen waar ze goed in zijn, zodat projecten succesvol
zijn, dus tijdig klaar, binnen budget, een juiste kwaliteit hebben,
en ook nog de gewenste functionaliteit bevat.

Eén van de doelen in projecten is om de aanwezige energie op de
juiste plaatsen in te zetten, zodat projecten minder lang hoeven
te duren. Daarnaast controleren wij continue de projecten in de
context van de organisatie (Business Case). Dus het zakelijke,
commerciële belang wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

HELIOMENT houdt zich ook bezig met programma / project
management bij projecten waarbij meerdere bedrijven zijn
betrokken. De expertises zijn dan verdeeld over de deelnemende
bedrijven. HELIOMENT is niet gelieerd aan één van de bedrijven
en vult dan ook een objectieve rol in. Hierbij staat het belang
van het project voorop.

Uitspraken :
    • Risico’s / Onbekendheden managen : Dit zijn geen
       toevalligheden die je overkomen als Project Management,
       maar je kan ze incalculeren op basis van ervaring. Het zijn
       dan als het ware geplande verrassingen.
    • Projecten duren vaak onnodig lang. Als je Functionaliteit,
       Kwaliteit en Budget nauwlettend in de gaten houdt vanaf de
       eerste dag, dan heb je de beschikking over meer tijd voor
       corrigerende maatregelen.
    • Gedegen Project Management is een investering maar geeft
       rust en levert uiteindelijk veel geld op.

    © copyright 2008-2024 | Helioment B.V. CONTACT Privacy Disclaimer